Kamis, 14 Januari 2010

Tell me how you're feeling 告诉我你心里 from Deborah J.Stewart

Tell me how you're feeling
告诉我你心里
gaosu wo ni xinli


On this special day
在这一天
zai zhe yi tian

If you're feeling happy
如果你很高兴
ruguo ni hen gaoxing

Then laugh with me this way.
你跟我笑一笑
ni gen wo xiao yi xiaoTell me how you're feeling
告诉我你心里

gaosu wo ni xinli

On this special day
在这一天
zai zhe yi tian

If you're feeling sad
如果你在伤心
ruguo ni zai shangxin


Then cry with me this way.
你跟我哭一哭
ni gen wo ku yi kuTell me how you're feeling
告诉我你心里
gaosu wo ni xinli


On this special day
在这一天
zai zhe yi tian


If you're feeling nervous
如果你很紧张
ruguo ni hen jinzhang

Then jump with me this way.
你跟我跳一跳
ni gen wo tiao yi tiaoTell me how you're feeling
 告诉我你心里
gaosu wo ni xinli

On this special day
在这一天
zai zhe yi tian


If you're feeling scared
如果你很害怕
ruguo ni hen haipa
Then shake with me this way.
你跟我摇一摇
ni gen wo yao yi yao


Tell me how you're feeling
告诉我你心里
gaosu wo ni xinli

On this special day
在这一天
zai zhe yi tian


If you're feeling angry
如果你在生气
ruguo ni zai sheng qi

Then stomp with me this way.
你跟我动动脚
ni gen wo dong dong jiao


Tell me how you're feeling
告诉我你心里
gaosu wo ni xinli

On this special day
在这一天
zai zhe yi tian

If you're feeling tired
如果你很累
ruguo ni hen lei

Then yawn with me this way.
你跟我打哈欠
ni gen wo da ha ce

translated by Danny 2010

Tidak ada komentar:

Related Posts with Thumbnails